Ye Ikram Hai Mustafa Par Khuda Ka Naat Lyrics

Ye Ikram Hai Mustafa Par Khuda Ka Naat Lyrics

 
Ye Ikram Hai Mustafa Par Khuda Ka
Key Sub Kuch Khuda Ka Hua Mustafa Ka
Ye Betha He Sikka Tumhari Ata Ka
Kabhi Hat Uthne Na Paya Ghada Ka
 
Sahara Diya Jub Mere Na Khuda Ne
Huwee Nawa Sayyidee Pira Roekh Huwa Ka
 
Azan Kya Jahan Dekho Iman Walo
Pase Zikre He Mustafa Ka
 
Ke Pehle Zuban Hamd Se Pak Howe
To Phir Nam Le Wo Habeebe Khuda Ka
 
Tera Nam Le Kar Jo Manghe Woh Paye
Tera Nam Lewa He Pyara Khuda Ka
 
Bhala He Hasan Ka Janabe Raza Se
Bhala Ho Ilahee Janabe Raza Ka
 
Ya Shahe Behro Bar  Naat Lyrics
Ya Shahe Uamm  Naat Lyrics
Ye Dava He Vatan Apna  Naat Lyrics