Ya Sayyidi Ir-ham-lana naat lyrics

Ya Sayyidi Ir-ham-lana naat lyrics

Ya Sayyidi Ir-ham-lana naat lyrics
Ya Sayyadi Ir-ham-lana Ya Syedi Ir-ham-lana
Ya Sayyadi Ir-ham-lana Ya Syedi Ir-ham-lana
 
Innil Tiya ree Hassaba Youmun Ilaa Ardil Haram
Balligh Salaami Roudatun Feehannabiyul Mohtaram
 
Maw Wajhohu Shams-ud-Duha Mun Khaddohu Badr-ud-Duja
Maw Zaatohu Noor-ul-Huda Mun Kaffohu Bahr-ul-Hemam
 
Qur’anohu Burhanona Faskhalle-Adyaanim Madat
Iz Jaa ‘Anaa Ahkaamohu Kullusohofay Saar Al ‘Adam
 
Akbadona Majruhatumin Saifey Hijril Mustafa
Tooba Le-Ahle Baldatin Fee-hun-Nabiyul Mohtasham
 
Ya Rehmatal-lil Aalameen Anta Shafiul Muznibeen
Akrim Lana Youmal Hazeen Fadlaw Wa Judaw Wal Karam
 
Ya Rehmatallil A’alameen Adrik Li Zainil Aabideen
Mahboosi Aydiz Zalimeen Fil Mawkabee Wal Muzdaham
 
Ya Shahe Behro Bar  Naat Lyrics
Ya Shahe Uamm  Naat Lyrics
Ye Dava He Vatan Apna  Naat Lyrics