Ya Rab Hai Bakhsh Dena Lyrics

Ya Rab Hai Bakhsh Dena Lyrics
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Ya Rab Hai bakhsh Dena Bandon Ko Kaam Ko Tera
Ya Rab Hai bakhsh Dena Bandon Ko Kaam Ko Tera
La Tak Na Tu Suna Hai, Humne Kalam Tera
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Hai Tu Hi Dene Wala, Pasti Se De bulandi
Hai Tu Hi Dene Wala, Pasti Se De bulandi
Asfal Maqam Mera, Aala Maqam Tera
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Mehroom Kiu Rahon Mein, G Bhar ke Kiu Na Loon Mein
Mehroom Kiu Rahon Mein, G Bhar ke Kiu Na Loon Mein
Deta Hai Rizq Sab ko, Hai Faiz Aam Tera
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Iman Ki Kahen Gay, Iman hai Hamara
Iman Ki Kahen Gay, Iman hai Hamara
Ahmed Rasool Tera, Mushab Kalam Tera
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Jab Tak hai Dil Bagal Mein, Har Din Ho Yaad Teri
Jab Tak hai Dil Bagal Mein, Har Din Ho Yaad Teri
Jab Tak Zaban Hai Muu Mein, Jari Ho Naam Tera
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Shams ud Duha Muhammad, Badrud Duja Muhammad
Shams ud Duha Muhammad, Badrud Duja Muhammad
Hai Noor e Pak Roshan, Har Subho Shaam Tera
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Ye Daag bhi Na Ho Ga, Tere Siwa Kissi Ka
Konain mein Hai Jo Kuch, Woh Hai Tamam Tera
Allah Allah Allah, Allah ho Allah
Allah Allah Allah, Allah ho Allah