Tera Murshid Raza Hai Lyrics

Manqabat dar shaane Mujaahide Ahle sunnat khalifa e Ala hazrat Mawlana Mufti Shah Mehmoodjaan Jamjodhpuri رحمۃ الله تعالیٰ علیہ
Tera murshid Raza hai
jo Imaam e ahle sunnat hai
Raza ne tujh ko chaha hai
Tujhe di bhi khilafat hai
Kiya waaqif raza se
ye tera ehsaan hum par hai
Tawassut sey tere hum ko
Huwi haasil aqidat hai
Tu uai Mehmoodjaan
qurbaan teri jaan jaane jaana par
Raza hi sey mili ye
Ishq e Nabi ki ye halaawat hai
Nabi ke ishq ka parcham
Humesha tune lehraya
Raza ke maslak e haqq ki
Humesha ki himayat hai
Gira ban kar khuda ke kaher ki bijli wahaabi par
Jo sunni hai humesha us sey tune ki mohabbat hai
Raza ke gumbade aali ka manzar terey gumbad me
Khalifa hone ke naate
Raza ki ye inayat hai
Shahaadat ke mahine ki
mitayi bid’ate saari
Kisi ne bhi na ki ek uff
Teri kya shaan e haibat hai
Humesha mufti e aazam
Tere roze pe aate the
Pata is se chala sab ko
Teri kya shaan o shauqat hai
Tera masroof tera saail tere roze pe haazir hai
Karam ki ek nazar kar de
Raza se tujh ko qurbat hai

By sulta