Tayammum karne ka tariqa kya hai?

 
 
TAYAMMUM KA BAYAN:
SAWAAL: Tayammum karne ka tariqa kya hai ?
JAWAAB: Tayammum karne ka tariqa ye hai ki awwal dil me niyyath kare fir doono haath ki ungliya kushaada karke zameen par maare aur ziyada gard lag jaaye toh jhaadle fir usse saare muh ka mas’a kare fir dubara zameen par doono haath maarkar dahine haath ko baaye haath se aur baaye haath ko dahine haath se kohniyon sameth male.
SAWAAL: Zuban se tayammum ki niyyath ada karte waqt kya kahe ?
JAWAAB: Ye kahe Niyyath ki maine tayammum ki ALLAAH Ta’ala ka takarrub haasil karne ke liye.
SAWAAL: Tayammum ka ye tariqa Wuzu ke liye hai ya Gusl ke liye ?
JAWAAB: Tayammum ka yahi tariqa wazu aur Gusl dono ke liye hai.
SAWAAL: Tayammum me kitni baate farz hai ?
JAWAAB: Tayammum me teen(3) baate farz hai, Niyyath karna, Poore muh par haath pherna, Doono haatho ka kohniyon sameth mas’a karna, agar angoothi pehne ho toh uske neeche haath pherna farz hai, aur aurat agar choodi(Bangales) ya zewar pehne ho toh usse hata kar har hisse par haath pherna farz hai.
SAWAAL: Kin cheezo se tayammum karna jayiz hai ?
JAWAAB: Paak mitti, Patthar, Reth, Multani mitti, Gheru, Kachchi ya pakki Ith(Brick) Mitti aur Ith Patthar ya choone ki deewaro se tayammum karna jayiz hai.
SAWAAL: Kin cheezo se tayammum karna na jayiz hai ?
JAWAAB: Sona, Chandi, Tamba, Peetal, Loha, Lakdi, Almunium, Jasta, Kapda, Raakh aur har kisam ke galla se tayammum karna jayiz nahi, yaani jo cheeze aag me pighal jaati hai ya jalkar raakh ho jaati hai unn cheezo se tayammum karna jayiz nahi.
SAWAAL: Tayammum karna kab jayiz hai ?
JAWAAB: Jab paani par qudrath na ho toh tayammum karna jayiz hai.
SAWAAL: Paani par qudrath na hone ki kya surath hai ?
JAWAAB: Paani par qudrath na hone ki ye surath hai ki aisi bimari ho ki Wuzu ya Gusl se uske ziyada ho jaane ka sahi andesha ho ya aise maqaam par moujood ho ki waha chaaro taraf ek ek meel tak paani ka kahi pata na ho ya itni sardi ho ki paani ke istemaal se mar jaane ya beemar ho jaane ka qawi andesha ho ya kuwan moujood hai magar doal wa rassi nahi paata hai. Inke alaawa paani par qudrath na hone ki aur bhi surathe hai jo Bahare Shariyat wagairah badi kitaabon se maloom ki ja sakti hai.
SAWAAL: Kin cheezo se tayammum toot jaata hai ?
JAWAAB: Jin cheezo se Wuzu toot jaata hai ya Gusl waajib hota hai unse tayammum bhi toot jaata hai. Alaawa inke paani par qudrath ho jaane se bhi tayammum toot jaata hai.
 

By sulta