Wed. Jan 19th, 2022

Tag: Ya Rab! Ye Jahan-e-Guzran Khoob Hai Lekin