Pooche koi rasool se azmat BATOOL ki LYRICS

Pooche koi rasool se azmat BATOOL ki LYRICS     Pooche koi rasool se azmat BATOOL ki Pooche koi rasool se azmat BATOOL ki Meraj-e-zindage hai wiladat BATOOL ki Soorat hai aayatoon si jo soorat BATOOL ki Quran ker raha hai tilawat BATOOL ki Maani abb aur um-e-abiha ke hoon ge kiya Tazeem ker rahi …

Pooche koi rasool se azmat BATOOL ki LYRICS Read More »