40 duas rabbana

40 duas rabbana     1. Rabbanaa taqabbal minnaa innaka Antas Samee’ul Aleem Our Lord! Accept (this service) from us: For Thou art the All-Hearing, the All-knowing [2:127] رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ 2. Rabbanaa waj’alnaa muslimaini laka wa min zurriyyatinaaa ummatam muslimatal laka wa arinaa manaasikanaa wa tub ‘alainaa innaka antat Tawwaabur …

40 duas rabbana Read More »