Tag: मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन

मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन

मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन   मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अ़ला ह़बीबिक ख़ैरिल-ख़ल्क़ि कुल्लिहिमि मुह़म्मदुन सय्यिदुल-कौनैनी वस्सक़लयनि वल्फरीक़यनि मिन उ़र्बि-व्व-मिन अ़जमी मौला या स़ल्ली व…