MIM MADINA MAREHARA KI KISMAT NAAT LYRICS

MIM MADINA MAREHARA KI KISMAT NAAT LYRICS

mim madina marehara ki kismat hain
is gumbad ko us gumbad se nisbat hain
mim midina marehara ……………………..
 
ya  se jo khali lota khali hi raha
ha ha aaisa sakhs bara bad-kismat hain
mim midina marehara ……………………..
 
dekho ye kaisa  nurani chehra hain
murshid ki ziyarat bhi ek ibadat hain
mim midina marehara ……………………..
unke murshid unke upar naza hain
ha ha ye bhi shane aala hazarat hain
mim midina marehara ……………………..
nazami tum bhi panv pakaralo murshid ke
in kadmo ke niche bhi to jannat hain
mim midina marehara ……………………..
khali zoli lekar mangata aae hain
hazarat kasim ki janib se dawat hain
is gumbad ko us gumbad se nisbat hain
mim midina marehara ……………………..