Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Naat Lyrics

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Naat Lyrics

 
Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik
Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik
 
Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham
Allah Karam Allah Karam
Deti Hai Sada Ye Chashme-Nam
Allah Karam Allah Karam
 
 
Jin Logon Pe Hai Ina Ma Tera
Un Logon Mein Likh De Nam Mera
Mehashar Mein Mera Reh Jae Bharam
Allah Karam Allah Karam
 
 
Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham
Allah Karam Allah Karam
 
 
Har Sal Talab Pharama Mujh Ko
Har Sal Vo Shahar Dikha Mujh Ko
Har Sal Karoon Main Tavafe-Haram
Allah Karam Allah Karam
 
 
Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham
Allah Karam Allah Karam
 
 
Haibat Se Har Ek Garadan Kham Hai
Har Ankh Nadamat Se Nam Hai
Har Chehare Pe Hai Ashkon Se Rakam
Allah Karam Allah Karam
 
 
Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham
Allah Karam Allah Karam
 
 
Meri Ane Vali Sab Naslen
Tere Ghar Ayen Tera Dar Dekhyen
Asabab Ho Unako Aise Baham
Allah Karam Allah Karam
 
 
Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham
Allah Karam Allah Karam
Deti Hai Sada Ye Chashme-Nam
Allah Karam Allah Karam
 
 

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Naat Lyrics

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik
 
 
 
 
Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik
Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik
 
Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham
Allah Karam Allah Karam
Deti Hai Sada Ye Chashme-Nam
Allah Karam Allah Karam
 
 
Jin Logon Pe Hai Ina Ma Tera
Un Logon Mein Likh De Nam Mera
Mehashar Mein Mera Reh Jae Bharam
Allah Karam Allah Karam
 
 
Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham
Allah Karam Allah Karam

Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik Naat Lyrics

 
Har Sal Talab Pharama Mujh Ko
Har Sal Vo Shahar Dikha Mujh Ko
Har Sal Karoon Main Tavafe-Haram
Allah Karam Allah Karam
 
 
Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham
Allah Karam Allah Karam
 
 
Haibat Se Har Ek Garadan Kham Hai
Har Ankh Nadamat Se Nam Hai
Har Chehare Pe Hai Ashkon Se Rakam
Allah Karam Allah Karam
 
 
Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham
Allah Karam Allah Karam
 
 
Meri Ane Vali Sab Naslen
Tere Ghar Ayen Tera Dar Dekhyen
Asabab Ho Unako Aise Baham
Allah Karam Allah Karam
 
 
Hazir Hain Tere Darabar Mein Ham
Allah Karam Allah Karam
Deti Hai Sada Ye Chashme-Nam
Allah Karam Allah Karam
 
 
Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik
Labbaik Labbaik Allahumma Labbaik