Ki Haq Se Farishton Ne Iqbal Ki Ghammazi

Ki Haq Se Farishton Ne Iqbal Ki Ghammazi

 

Ki Haq Se Farishton Ne Iqbal Ki Ghammazi
Gustakh Hai, Karta Hai Fitrat Ki Hina Bandi

 

Khaki Hai Magar Iss Ke Andaz Hain Aflaki
Rumi Hai Na Shami Hai, Kashi Na Samarqandi

Sikhlayi Farishton Ko Adam Ki Tarap Iss Ne
Adam Ko Sikhata Hai Adaab-e-Khudawandi

Leave a Comment