Gunahgaron ko hatif se naweede khush ma’ali hai Lyrics

Gunahgaron ko hatif se naweede khush ma’ali hai
Mubarak ho shafa’at ke liye Ahmad sa wali hai
Tera kadde mubarak gulbune rehmat ki dali hai
Ise bo kar tere rab ne bina rehmat ki dali hai
 
Kaza haq hai magar is shok ka allah wali hai
Jo unki rah mein jaaye wo jaan allah wali hai
Mein ek mohtaj be wak’at gada tere sage dar ka
Teri sarkar wala hai tera darbar aali hai
Tumhari sharm se shane jalal haq tapakti hai
Khame gardan hilale aasmane zuljalali hai
Abu bakro umar usmano hayder jis ke bulbul hein
Tera sarwe saheeh us gulbane khubi ki dali hai
Raza kismat hi khul jaaye jo geelan se khitab aaye
Ke tu adna sage dargahe khuddame ma’ali hai

By sulta