Faqr Ke Hain Muajazaat Taaj-o-Sareer-o-Sipah

Faqr Ke Hain Muajazaat Taaj-o-Sareer-o-Sipah

 

Faqr Ke Hain Muajazaat Taaj-o-Sareer-o-Sipah
Faqr Hai Meeron Ka Meer, Faqr Hai Shahon Ka Shah

 

Ilm Ka Maqsood Hai Paki-e-Aqal-o-Khirad
Faqr Ka Maqsood Hai Iffat-e-Qalb-o-Nigah

 

Ilm Faqeer-o-Hakeem, Faqr Maseeh-o-Kaleem
Ilm Hai Jooya’ay Rah, Faqr Hai Danye Rah

 

Faqr Maqam-e-Nazar, Ilm Maqam-e-Khabar
Faqr Mein Masti Sawab, Ilm Mein Masti Gunah

 

Ilm Ka ‘Mojood’ Aur, Faqar Ka ‘Mojood’ Aur
ASHADU ALLA ILAHA, ASHADU ALLA ILAHA !

 

Charhti Hai Jab Faqr Ki Saan Pe Taeg-e-Khudi
Aik Sipahi Ki Zarb Karti Hai Kaar-e-Sipah

 

Dil Agar Iss Khak Mein Zinda-o-Baidar Ho
Teri Nigah Torh De Aaeena-e-Mehar-o-Mah

Leave a Comment